Τρέχουσα Ερευνητική Δραστηριότητα

Η ερευνητική μου δραστηριότητα έχει δύο σκέλη: ένα που προέρχεται από τη διδακτορική μου διατριβή, και το δεύτερο από τη μεταδιδακτορική μου έρευνα.

Η διδακτορική μου διατριβή (11.α.2) πραγματεύτηκε τη μελέτη της ανατομικής οργάνωσης της ανιούσας οδού του αντανακλαστικού για τη κάθοδο του γάλακτος στο πρόβατο, ένα θέμα με ισχυρή κτηνιατρική αξία. Εκτός από τη μορφολογία των αισθητικών νευρώνων των υπεύθυνων για τη μεταφορά της πληροφορίας από τη θηλή του μαστού στον υποθάλαμο (11.β.10), τους νωτιαίους και υπερνωτιαίους σταθμούς της οδού (11.α.3, 11.β.16), έχει μελετηθεί και η μοντελοποίηση της ανατομικής οδού (11.β.15, 11.β.17) και με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στα επόμενα χρόνια να γίνει η χρήση του νευρωνικού μοντέλου στην πράξη με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγής γάλακτος από το πρόβατο. Συνέχεται η ανεύρεση της κατανομής των κεντρικών απολήξεων σε νωτιαίο επίπεδο (12.β.12), καθώς και η ιστολογική εμφάνιση του νωτιαίου μυελού σε περίπτωση βλάβης του (11.γ.21 και 12.γ.28 και 12.γ.31) κυρίως μετά από ειδική θεραπευτική αγωγή.

Το δεύτερο σκέλος της ερευνητικής μου δραστηριότητας σχετίζεται από τη μία με την έρευνα των περιφερικών νευροπαθειών και από την άλλη με τον οστεοτροπισμό των νεοπλασματικών κυττάρων. Η μελέτη των νευροπαθειών (12.α.3, 12.β.20, 12.β.22, 12.β.24, 12.β.25, 12.β.26 και 12.β.27) γίνεται με ανοσοϊστοχημική, φυσιολογική και νευρολογική προσέγγιση, ενώ η μελέτη του οστεοτροπισμού των νεοπλασματικών κυττάρων γίνεται με την ανάπτυξη ειδικών πειραματικών μοντέλων σε ζώα που δεν έχουν ανοσοποιητικό σύστημα (11.α.4, 11.α.5, 11.α.6, 11.α.8, 11.α.9, 11.β.11, 11.β.19, 12.α.5, 12.α.6, 12.α.7, 12.α.8, 12.α.9, 12.α.10, 12.β.11, 12.β.13, 12.β.17). Η δυνατότητα στέγασης αυτών των ειδικών ζώων, έγινε μετά από προσωπική μου χρηματοδότηση από την Alpha Bank και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου μας.

Ταυτόχρονα συνεργάζομαι με συναδέλφους μου στο Εργαστήριο μας (υπό την ερευνητική καθοδήγηση του καθ. Γ.Χ.Παπαδόπουλου), και συγκεκριμμένα με την Ι. Δωρή, στη χρήση των βλαστικών κυττάρων μετά από βλάβη των εγκεφαλικών ημισφαιρίων (12.γ.40, 12.γ.41), την κ. Μπεκιάρη (12.γ.34, 12.γ.37, 12.γ.38) στην έρευνα για την νευρονεογένεση στο ενήλικο άτομο, τον κ. Γρίβα, στην νευρονεογένεση στο πρόβατο (12.γ.39), την κ. Γιαννακοπούλου (11.γ.22, 12.γ.32, 12.γ.33), αλλά και με συναδέλφους στο Τμήμα σε άλλα γνωστικά αντικείμενα: κ. Πολυζοπούλου (12.β.23), κ. Πουταχίδη (12.γ.35, 12.γ.36, 11.γ.23), καθώς και με συναδέλφους άλλων Τμημάτων (Φαρμακευτικής, Βιολογικού, Ιατρικής) όπως η συνεργασία με την κ. Καγιαβά (11.β.18, 12.β.14, 12.β.18). Υπάρχει ακόμη συνεργασία με μία ομάδα από το Hebrew University στο Ισραήλ για την περιφερική νευροπάθεια που προκαλείται από το σακχαρώδη διαβήτη (12.β.20, 12.β.24).

Τέλος, είναι ενδιαφέροντα τα θέματα έρευνας της εκπαίδευσης της κτηνιατρικής επιστήμης και ειδικά της ανατομικής ή/και των νευροεπιστημών, αλλά και η σχέση με την παγκοσμιοποίηση των σπουδών και τον έλεγχο της ποιότητάς των.