ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

 

Εκπαιδευτικό έργο

Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο

Μαθήματα Ανατομικής και Ιστολογίας των κατοικίδιων θηλαστικών στους φοιτητές του 2ου και 3ου εξαμήνου και ασκήσεις Ανατομικής των κατοικίδιων θηλαστικών στους φοιτητές των ιδίων εξαμήνων του Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ (2003 – σήμερα)

Μάθημα επιλογής: «Τοπογραφική Κλινική Ανατομική», στους φοιτητές του 4ου εξαμήνου και μεγαλύτερων εξαμήνων, του Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ (2019-σήμερα)

Μαθήματα «Ανατομίας – Φυσιολογίας Ζώου» με ανάθεση, στους φοιτητές Γεωπονικής Σχολής, ΑΠΘ (2009-2013)

Ασκήσεις Ανατομικής σε ζωντανό ζώο των κατοικίδιων θηλαστικών στους φοιτητές 1ου εξαμήνου του Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ (2007 – σήμερα)

Μαθήματα Ανατομικής, Νοσολογίας και Αρχών Ιατρικής στους σπουδαστές της ιδιωτικής Σχολής «ΠΑΣΤΕΡ», Θεσσαλονίκη (1991 – 1992)

 

Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο

Μαθήματα και ασκήσεις Τοπογραφικής Ανατομικής στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής με κατεύθυνση: «Εκτροφή και Παθολογία των Παραγωγικών Ζώων», ΑΠΘ  (2006-2014)

 

Εισηγήσεις σε ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής και σεμινάρια

Εισαγωγή στην επιστήμη των ζώων εργαστηρίου: Λήψη δειγμάτων από τα ζώα για ιστολογική εξέταση. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Κτηνιατρικής (IVSA) Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, Μάιος 2019, Κτηνιατρική Α.Π.Θ.

COST seminar FAI 207 Training School: Histology, histopathology and immunohistopathology of infectious bronchitis (IB), 17-19 March 2015 με τίτλο: «Histological appearance of tissue related to corona virus infection in domestic animals, with reference to avian histology»

 

Μέλος επιτροπών μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής διδακτορικής διατριβής του κτηνιάτρου Αθανασίου Σιάσιου με θέμα: «Συγκριτική ανατομική μελέτη των επινεφριδίων των θηλαστικών», Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., από 13.3.2017-σήμερα

 

Επιστημονικά συγγράμματα

Μετάφραση βιβλίου: Ανατομική των Κατοικίδιων Θηλαστικών – Εγχειρίδιο και Έγχρωμος Άτλαντας, König H.E. και Liebig H.-G. Schattauer GmbH, Stuttgart/Germany, 2014. Μετάφραση: Παπαδόπουλος Γ.Χ., Μιχαλούδη-Παύλου Ε., Δωρή Ι., Πούρλης Α., Τσιγκοτζίδου Α., Γρίβας Ι., Μπεκιάρη Χ. Επιμέλεια: Παπαδόπουλος Γ.Χ., Αφοι Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2018, ISBN 978-960-602-209-8. https://www.afoikyriakidi.gr/ el/anatomikh-ton-katoikidion-thilastikon

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Α.S. Tsingotjidou, G. C. Papadopoulos and C. A. Batzios (2007). “Implementation of a Quality Assurance System in Greek Higher Education”. Proceedings of the 4th International Conference on Global Integration of Graduate Programmes, Vol. I, pp. 76-77.

Α.S. Tsingotjidou, C. A. Batzios and G. C. Papadopoulos (2005). “International Harmonization of Veterinary Medicine Studies”. Proceedings of the 3rd International Conference on Global Integration of Graduate Programmes, Vol. I, pp. 18-25

Α.S. Tsingotjidou, and G. C. Papadopoulos (2005). “Graduate Programs: The Neuroscience Paradigm”. Proceedings of the 3rd International Conference on Global Integration of Graduate Programmes, Vol. I, pp. 26-33.

 

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Σιάσιος Α., Τσιγκοτζίδου Α., Πούρλης Α., Δελής Γ., Γρίβας Ι. Συγκριτική μορφομετρική μελέτη των επινεφριδίων στους μυς (Mus musculus) και στους επίμυς (Rattus norvegicus). 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 11-13 Μαΐου 2018, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Grivas Ioannis, Siasios A., Tsingotjidou Anastasia, Pourlis A. (2016). Goat and sheep: So similar, yet so different. Do adrenal glands play a role? A comparative morphometric study. EAVA & WAHVM 2016. Vienna – Austria.

Tsingotjidou Anastasia. (2010). Teaching veterinary anatomy at the Univesrity of Thessaloniki, Greece. XXVIIIth EAVA (Εuropean Association of Veterinary Anatomists) Congress. Paris – France.

 

Συμμετοχές σε συνέδρια

2010: XXVIIIth EAVA (European Anatomists Veterinarian Association) Congress, Paris, France

2009: YGVA (Young Generation Veterinary Anatomists) Meeting, Utrecht, Netherlands

2007: Workshop on Quality Assurance, Kiev, Ukraine

2005: 3rd International Conference on Global Integration of Graduate Programmes, Irkutsk, Russia

 

Mέλος επιστημονικών εταιρειών

European Association of Veterinary Anatomists, μέχρι το 2011

 

Διάχυση επιστημονικών απόψεων και αποτελεσμάτων, κοινωνική προσφορά

Member of Tempus Project CD_JEP-24009-2003 “Computer Managed Flexible Independent Learning (COMFIL)