επικοινωνια

Αναστασία Τσιγκοτζίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας & Εμβρυολογίας
Κτηνιατρική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 541 24 – Ελλάδα
Τηλ.: 2310 999941
Fax: 2310 999882
e-mail: astsing@vet.auth.gr